"Vysoká kvalita - dlhodobá garancia"
       
  ... automatické zariadenia na riadenie ťahu, behu a okrajov navíjaných materiálov

... pneumatické upínacie elementy k navíjaniu a odvíjaniu, pneumatické upínacie valce

... okružné /tanierové/ nože, drážky, žiletkové držiaky

... rozhrňovacie /banánové/ valce

...výskum, vývoj a výroba prevíjacích rezačiek papiera a elektroizolaných materiálov

... VýSTAVY, kde ste nás mohli a môžete stretnúť

KONTAKT

 
            H3 F53